Spikerat e lajmeve në garë nga liqeni, Endri Xhafo dhe Mirela Milori i shpallin sfidë njëri-tjetrit në vrap