Shtatlartë & snob, djali që Shpëtim Saraçi e Mira Konçi na e mbajtën të fshehtë