Orinda Huta del transparente në qytet, Albano Bogdo i kujton se tashmë është e martuar