Maluma në stilin e rrugës, si vishet djali seksi i klipeve