Inva Mula ruse e vërtetë në Toronto, foto që dëshmon se ka trashëguar genin e së ëmës së ndjerë