Ermira Mehmeti shfaqet e tjetërsuar, një vit pas skandalit erotik në politikën e Maqedonisë