Buzë të holla dhe pamje fare të zakonshme, a është kjo Rashel Kolaneci që njohim?