Abonimi

Revista STORY del 12 herë në vit. Abonimi zgjatet automatikisht. Anullimi i tij mund të bëhet me shkrim ose me email katër javë para përfundimit të tij në adresën e redaksisë. Abonimet jashtë shtetit vlejnë vetëm për në Europë.
Çmimet e abonimeve janë:

Abonimi vjetor në Shqipëri LEK 1200.

Abonimi vjetor jashtë shtetit EUR 12,00.

Për më shumë informacion mbi abonimet mund të kontaktoni me redaksine ose me TNT në numrat: 04 2234 914 ose 04 2228 483.

 

©2017. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Emri STORY është markë e regjistruar e Premium Print shpk. Çdo përdorim i materialeve të këtij botimi apo riprodhim i tyre pa lejen me shkrim të botuesit është i ndaluar.